Boğaziçi'nde "Çağdaş Sanat" Röportaj Dizisi, 2010
AHMET ATIF AKIN (Bandırma, 1979)


Ülkü Tükenmez, ulkutukenmez@gmail.com


A.Atıf Akın Bilgi Üniversitesi’nde görsel iletişim, sanat dersleri veren bir öğretim görevlisi. Workshoplar, seminerler, sergiler ve performanslar organize ediyor. 'Xurban_Collective' adıyla topluluk olarak çalışmalar düzenliyor. Ayrıca, 'İstanbul'u Terk edin' gibi çalışmalarıyla toplumsal sorumluluk taşıyan projelerin sahibi. Şu an New York’ta yaşıyor.
Ülkü Tükenmez: Lisans eğitiminizi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamışsınız. Hakkınızda yaptığım araştırmalarda öğrenim gördüğünüz bu alanla ilgili yaptığınız bir çalışmaya rastlamadım. Kimya Mühendisliğinde öğrenim görmüşken sanata merak sarmanız nasıl gerçekleşti, sizi yaptığınız sanata yaklaştıran şeyler nelerdir?
Ahmet Atıf Akın: Mühendislik genel olarak Türkiye'de eğitimi iyi verilen alanlardan biri. Bu yüzden okul olarak tercih ettim. ODTÜ'de eğitime başlarken de mühendislik yapmayacağımı biliyordum. Zaten meslek olarak fotoğraf ve videoyu belirlemiştim. Bu bağlamda yeni medyalar ve bu medyaların artistik olanakları ile tanışmam ise ODTÜ'deki öğrenci kulüpleri ve GİSAM gibi bağımsız enstitüler sayesinde oldu.
Ülkü Tükenmez: Çalışmalarınız çoğunlukla fotoğraf, video ve yeni medya alanında. Bunlar arasında bir ayrım yapıyor musunuz, örneğin, asıl uğraşım fotoğraftır gibi?
Ahmet Atıf Akın: Yok hayır yapmıyorum ama elle bir şeyleri biçimlendirme konusunda kabiliyetli biri değilim o anlamda mutlaka bir cihaza ihtiyaç duyuyorum bir şey üretirken. Zaten genel olarak da dünyada ki eğilim genel olarak medyaların giderek birbirlerinin içine geçmeye başlaması.
Ülkü Tükenmez: Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim, sanat dersleri veren bir öğretim görevlisi olarak yeni medya sanatına dikkat çekmek veya öğretmen amacıyla başka ne gibi çalışmalar yapıyor, ne tür eğitimler veriyorsunuz?
Ahmet Atıf Akın: Bu tabi çok kapsamlı cevaplayabileceğim bir konu. Onlarca etkinlik düzenliyoruz VCD bölümü olarak. Workshoplar, seminerler, sergiler ve performanslar, ama kabaca şunu söyleyebilirim ki yeni medya hem yeni mekânlara hem de yeni eğitim metotlarına ihtiyaç duyuyor biz de akademik olarak bunları araştırıp deniyoruz.
Ülkü Tükenmez: ASSM Bülteni için Xurban_Collective tarafından yazılan bir metinde özelde sanatçıya destek konusunu, genelde ise Türkiye'nin devlet olarak sanata ilgisizliğini eleştirdiğinizi düşünüyorum. Sizce 'yeni medya sanatı' Türkiye'de, dünya ile karşılaştırılırsa, ne durumda?
Ahmet Atıf Akın: Yeni medya sanatı bu anlamda en iyi durumda olan aslında zira kültürel kodlardan ve kurumsal süreçlerden en bağımsız işleyebilen ifade biçimlerini kapsıyor bu tanım. Sonuçta Türkiye'de internet erişimi çok kötü durumda değil, elektronik cihazlara da belirli bir oranda erişilebiliyor. Dolayısıyla her ne kadar bağımsız sanat inisiyatifleri devlet tarafından desteklenmese de birçok sanatçı yeni medyalar sayesinde kendi ifade alanını oluşturabilecek alt yapıdan çok uzak değil diye düşünüyorum. Tabi dönem dönem ifade özgürlüğü kısıtlamalarından internet üzerinden yapılan iletişim de nasibini alıyor, youtube, blogspot vs. erişim engellemelerini kastediyorum, bu da işin Türkiye'de en olumsuz tarafı.
Ülkü Tükenmez: Sizinle ilgili yaptığım araştırmalarımda 'Xurban_Collective' adıyla topluluk olarak çalışmalar yaptığınızı gördüm. Bu kişilerin bir araya gelme süreçlerinden kısaca bahseder misiniz? Sizi birleştiren ortak yönleriniz mi, farklı düşünceleriniz mi?
Ahmet Atıf Akın: Bir araya getiren şey aslında tesadüfler ve gittiğimiz okullar oldu. Hepimiz bir şekilde okullardan tanışıyoruz, ODTÜ ve Bilgi Üniversitesi. Birçok dünyevi konuda ortak düşüncelere sahip olmamız beraber hareket etmeyi eğlenceli ve yaratıcı kıldı. Bununla beraber tabi ekip üyeleri arasında yaş ve tecrübe farkı da üretim süreçlerini eğitici kılıyor.
Ülkü Tükenmez: Dikkatimi çeken bir diğer şey bu topluluktaki takma isimler; albay, hacı, imam, pagan. Dikkat çekici bu isimlerden size ait olan 'pagan'. Neden 'pagan'?
Ahmet Atıf Akın: Ben ekibe katıldığım zaman zaten hali hazırda üyelerin çeşitli din ve inanç sistemleriyle ilgili takma isimleri vardı. Bu takma isim seçme işi de ortak düşünme ve karşılıklı tavır almanın bir simgesi halinde gibi düşündüm. Ben de kültürel anlamda en nötr inanç sistemlerinden biri olduğunu düşündüğüm ve de doğayla ilgili bir isim seçmek istedim.
Ülkü Tükenmez: Xurban_Collective olarak yaptığınız çalışmalarınızın amacı yalnızca sanat ürünü ortaya koymak değil de, insanların dikkatlerini ve düşüncelerini güncel ekonomik, sosyal ve siyasal konulara çekmek mi?
Ahmet Atıf Akın: Dikkat çok doğru bir tanım değil bence. Sonuçta bu sanatsal bir pratik ama dikkat çekmekten önce bu meseleleri tartışılır hale getirmek önemli.
Ülkü Tükenmez: Ben çalışmalarınızda toplumsal sorumluluk düşüncesini görüyorum, özellikle bundan iki sene önce yine birkaç kişi ile yaptığınız 'İstanbul'u Terk edin' projenizde. Anadolu'daki deprem sensörlerinden gelen verileri bir otelin çatısındaki büyük bir ekrana yansıtarak deprem konusunun fark edilmesini sağlamak mıydı amacınız? Özetle, bu projenin amacı var ise neydi?
Ahmet Atıf Akın: Bu projenin amacı farkındalık yaratmak değil aslında. Bu beraberinde gelen bir ikincil sonuç oldu. Esas fikir büyük bir bina ile onu yerle bir edebilecek bir doğa olayının simgesini bir araya getirmek ve Anadolu ile İstanbul arasındaki açıklığa dikkat çekmek.